Nová linka s novou televizí a rychlejším internetem

S příchodem druhé poloviny prázdnin jsme nabrali na otáčkách – od dnešního dne je občanské sdružení HovNet připojeno novou optickou páteřní linkou do internetu s rychlostí 10 Gbit/s! Tento odvážný krok nám vyšel takřka přesně k 8. výročí založení.
Taky počínaje dnešním dnem byla spuštěna nová TELEVIZE. Nabídne více programů a stabilnější příjem. Pro sledování je však nutné se bezplatně registrovat. Naši členové ji naleznou na adrese http://tv.hovnet.cz
Dalším milníkem v dějinách je vybudování optické sítě v lokalitě JZD bytovek. Jsou to první krůčky na našem maratónovém běhu, který nás čeká.

Případné náhradní valné hromady

V případě, že nebude první valná hromada konaná dne 20.1.2012 v 18:00 usnášeníschopná, výbor svolává na dne 27.1.2012 v 18:00 druhou valnou hromadu, která se uskuteční taktéž v Restauraci Pod Radnicí v OÚ Hovězí. Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2011
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2012
6. Založení servisní organizace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
——————————————————————————————
V případě, že nebude ani druhá valná hromada dne 27.1.2012 v 18:00 usnášeníschopná, výbor svolává na dne 27.1.2012 v 19:00 třetí valnou hromadu, která se uskuteční taktéž v Restauraci Pod Radnicí v OÚ Hovězí. Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2011
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2012
6. Založení servisní organizace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr