Zápis z valné hromady

Ve zkratce: Na valné hromadě jsme se ohlédli za minulým obdobím a nastínili plány do budoucna. Také jsme hojně debatovali o aktuální situaci a kontrole ze strany finančního úřadu. Podrobnější informace můžete vyčíst z provedených zápisů na naší úřední desce.

Výroční valná hromada 2023

Rada HovNet, z. s. svolává výroční valnou hromadu a to na den 11. 2. 2023 ve 14:00. Místo konání bude na adrese Hovězí 19, 756 01 Hovězí.

Program valné hromady:

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  3. Zpráva rady spolku o činnosti a hospodaření za minulá období
  4. Zpráva revizní komise spolku za minulá období
  5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2023
  6. Diskuze
  7. Usnesení
  8. Závěr

Připojení v Karolince

12729112_753498234794732_5543502565171725178_nOd minulého měsíce je síť HovNet v Karolince.
Aktuálně je přípojný bod na budově Městského úřadu s napojením do pronajatého optického okruhu Karolinka-Praha který bude sloužit i jako další záložní okruh sítě HovNet.
Také byly postaveny dva přípojné body ve Stanovnici pokrývající oblast od zastávky Spálená až pod Příschlop.
Do konce roku se chystá výstavba dalšího přípojného bodu poblíž centra pro ještě lepší vykrytí tohoto města.
Nabízené rychlosti jsou 18 až 50Mbit dle lokality, případně dle volby připojeného (závislé na ceně zřízení/použité technologie).
Bližší informace o připojení Vám poskytneme na našem kontaktním čísle 571 119 119.

Možné omezení internetového připojení

Dne 23.6.2015 v době mezi 8:00 – 16:00 může docházet k drobným výpadkům a omezení rychlosti připojení k internetu v naší síti z důvodu překládky optického kabelu na trase Hovězí čp.2 –> Praha, Sitel. Po tuto dobu bude zajištěno náhradní připojení k síti INTERNET.