Výroční valná hromada 2023

Rada HovNet, z. s. svolává výroční valnou hromadu a to na den 11. 2. 2023 ve 14:00. Místo konání bude na adrese Hovězí 19, 756 01 Hovězí.

Program valné hromady:

  1. Zahájení a přivítání hostů
  2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  3. Zpráva rady spolku o činnosti a hospodaření za minulá období
  4. Zpráva revizní komise spolku za minulá období
  5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2023
  6. Diskuze
  7. Usnesení
  8. Závěr