Připojení v Karolince

12729112_753498234794732_5543502565171725178_nOd minulého měsíce je síť HovNet v Karolince.
Aktuálně je přípojný bod na budově Městského úřadu s napojením do pronajatého optického okruhu Karolinka-Praha který bude sloužit i jako další záložní okruh sítě HovNet.
Také byly postaveny dva přípojné body ve Stanovnici pokrývající oblast od zastávky Spálená až pod Příschlop.
Do konce roku se chystá výstavba dalšího přípojného bodu poblíž centra pro ještě lepší vykrytí tohoto města.
Nabízené rychlosti jsou 18 až 50Mbit dle lokality, případně dle volby připojeného (závislé na ceně zřízení/použité technologie).
Bližší informace o připojení Vám poskytneme na našem kontaktním čísle 571 119 119.

Možné omezení internetového připojení

Dne 23.6.2015 v době mezi 8:00 – 16:00 může docházet k drobným výpadkům a omezení rychlosti připojení k internetu v naší síti z důvodu překládky optického kabelu na trase Hovězí čp.2 –> Praha, Sitel. Po tuto dobu bude zajištěno náhradní připojení k síti INTERNET.

Výroční valná hromada 2015

Výbor občanského sdružení HovNet svolává výroční valnou hromadu a to na den 6. 3. 2015 v 18:00. Místo konání bude v Restauraci pod Radnicí na adrese Hovězí 2, 756 01 Hovězí.

Program valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2014
4. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2014
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2015
6. Změna stanov dle nového občanského zákoníku
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Další valná hromada – pozvánka

První valná hromada hromada konaná dne 14.11.2014 v sále SDH Hovězí nebyla usnášeníschopná.
Druhá VH se uskuteční 28.11.2014 v 17:00 v „Restauraci Pod Radnicí“ s následujícím programem:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volby do výboru sdružení HovNet
4. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2013
5. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2013
6. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
V případě, že se nesejde usnášeníschopná druhá VH dne 28.11.2014 v 17:00 v „Restauraci Pod Radnicí“, bude svolána téhož dne 28.11.2014 třetí VH v 17:30 s následujícím programem:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volby do výboru sdružení HovNet
4. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2013
5. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2013
6. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr