Případné náhradní valné hromady

V případě, že nebude první valná hromada konaná dne 20.1.2012 v 18:00 usnášeníschopná, výbor svolává na dne 27.1.2012 v 18:00 druhou valnou hromadu, která se uskuteční taktéž v Restauraci Pod Radnicí v OÚ Hovězí. Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2011
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2012
6. Založení servisní organizace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
——————————————————————————————
V případě, že nebude ani druhá valná hromada dne 27.1.2012 v 18:00 usnášeníschopná, výbor svolává na dne 27.1.2012 v 19:00 třetí valnou hromadu, která se uskuteční taktéž v Restauraci Pod Radnicí v OÚ Hovězí. Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2011
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2012
6. Založení servisní organizace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Valná hromada o.s. HovNet

Valná hromada se uskuteční 20.1.2012 v 18:00 v Restauraci Pod Radnicí v OÚ Hovězí. Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2011
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2012
6. Založení servisní organizace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Změna čísla účtu

Před několika měsíci došlo ke změně bankovního spojení. Nové číslo účtu o.s. HovNet: 2700114753/2010, variabilní symbol se nemění. Platby zaslané na původní (zrušený účet) vám budou vráceny, nedojde tímto u nás ke spárování plateb v informačním systému, tím pádem Vám bude automaticky pozastaven přístup k síti z důvodu nezaplacení členského příspěvku. Pokud jste si již číslo účtu změnili, prosím ignorujte tuto zprávu. Děkujeme.