Změna čísla účtu

Před několika měsíci došlo ke změně bankovního spojení. Nové číslo účtu o.s. HovNet: 2700114753/2010, variabilní symbol se nemění. Platby zaslané na původní (zrušený účet) vám budou vráceny, nedojde tímto u nás ke spárování plateb v informačním systému, tím pádem Vám bude automaticky pozastaven přístup k síti z důvodu nezaplacení členského příspěvku. Pokud jste si již číslo účtu změnili, prosím ignorujte tuto zprávu. Děkujeme.