Výpadek

Omlouváme se za potíže vzniklé závadou na optické trase. Nyní je internet veden záložní linkou. Bližší informace zatím nejsou známy.EDIT 15.31: Internet je opět plně funkční. Závada byla na páteřním switchi našeho poskytovatele.

Závada na vysílači v Hořansku u Kašparů

Někteří klienti, kteří odebírají signál z vysílače u Kašparů v Hořansku, mohou mít v těchto dnech zhoršenou kvalitu připojení. Na vině je zřejmě poškozený anténní svod na vysílači. Chybu odstraníme v okamžiku kdy počasí dovolí vylézt na střechu a zkontrolovat anténní systém. Děkujeme za pochopení.

HovNet – pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové občanského sdružení HovNet, dovolujeme si vás pozvat na třetí valnou valnou hromadu roku 2010 konanou dne 16.10. v 18:00 v restauraci „Pod radnicí“ (Hovězí 2, 756 01). Program tedy bude stejný jako na předešlých VH, jeho obsahem by mělo být především: shrnutí aktivit za minulé období (výroční zpráva), zpráva činnosti revizní komise sdružení, rozhodnutí o plánování na další období, zkvalitnění služeb, další administrativní záležitosti dané stanovami tohoto sdružení. Na dvou předešlých valných hromadách se nesešel usnášeníschopný počet členů sdružení. To znamená, že pokud se také nyní nesejde usnášeníschopný počet členů, pak tyto a další věci samostatně řeší výbor (jak je dáno ve stanovách).