Valhá hromada

Dne 1. března 2008 v 15:00 v Hasičském sále v Hovězí se koná valná hromada občanského sdružení HovNet, které by se měli zúčastnit všichni členové sdružení.Program valné hromady:1. Uvítání 2. Zápis presence 3. Shrnutí aktivit o.s. za minulé období – Výroční zpráva 4. Zpráva o výsledcích revizí a kontrolní činnosti Revizní komise 5 .Plány nových aktivit o.s. – rozšiřování a rozvoj 6. Úprava/změna stanov o.s. a jeho interních řádů 7. Příjem veřejných návrhů 8. Volba výboru o.s. 9. Zakončení.Bude nachystáno i nějaké občerstvení, takže svačiny si s sebou brát nemusíte :)Těšíme se na hojnou účast! Váš HovNet Team.

Co se událo

Od poslední novinky se toho událo hodně. Od doby co jsme rozjeli 10GHz spoj ze Vsetína až na Hovězí, jsme na něj nemuseli ani šáhnout. Jede perfektně. Bylo vybudouváno slibované AP v centru Janové u Pepy Pončíka a taky 5 AP přímo na Hovězí. Tím se odlehčilo stávajícím přístupovým bodům. Dostali jsme se v místní části Hořansko až nad rozcestí do Stříbníka. Nově jsme vybudovali i vysílač na 5,4GHz pásmu na ZŠ. Momentálně máme evidováno cca 250 domáctností. Nedávno byla také navýšena konektivita do internetu.

Nový spoj do Internetu uveden v provoz.

Starý spoj v 5GHz technologii nebyl schopen pojmout vyšší kapacitu Internetové konektivity, kterou jsme po něm požadovali. To mělo za následek, že jsme dále nemohli připojovat nové členy k Internetu. V pátek 16.března 2007 byl vystavěn nový spoj 10GHz technologií s propustností 34Mbit/s FD. Ten vede od providera fy. Sychrovnet ze Vsetína přes vodárenský objekt v Ústí u Vsetína do Hovězí na základní školu kde je dále rozveden do sítě o.s. HovNet. Tímto vznikl nový prostor pro další zájemce o připojení k HovNetu. Další plánovaná akce je vytvoření spoje z vodárenského objetku Ústí u VS do Janové čímž se pokryje další část této obce. Dokončení tohoto spoje je plánováno nejpozději do konce měsíce dubna.

Huslenky AP Hřebík – Info II

Zatím stále nebyl zprovozněn nový přípojný bod na Hřebíku. Mezitím jsme tam už byli 2x, ale vždy se vyskytl nějaký problém. Také od té doby mnoho času nebylo – dělaly se jiné nutné úpravy a upgrady. Byl dán do provozu nový výkonnější centrální server s názvem Jeník který nahradil zastaralejší server Katrina. Také se vše chystalo pro vytvoření nové 10GHz páteře do Vsetína s různými zabezbečeními. Více o páteři v další novince. Pevně věříme že koncem tohoto týdne by mohlo být konečně vytvořeno nové AP na Hřebíku.

Huslenky AP Hřebík – Info

Dnes 3.února se měl konat upgrade AP Hřebík. Měl zde být přidán nový přípojný bod a upgradován router. Bohužel vyskytl se problém s routerem a tak je upgrade odložen a bude vykonán v průběhu příštího týdne. Krom toho stále prší…Jinak stále platí Stop připojování nových členů. Víc by se mohlo vědět okolo 17. února 2007 kdy se již možná začne realizovat nový projekt. Aktuální info bude na těchto stránkách.