Huslenky AP Hřebík – Info II

Zatím stále nebyl zprovozněn nový přípojný bod na Hřebíku. Mezitím jsme tam už byli 2x, ale vždy se vyskytl nějaký problém. Také od té doby mnoho času nebylo – dělaly se jiné nutné úpravy a upgrady. Byl dán do provozu nový výkonnější centrální server s názvem Jeník který nahradil zastaralejší server Katrina. Také se vše chystalo pro vytvoření nové 10GHz páteře do Vsetína s různými zabezbečeními. Více o páteři v další novince. Pevně věříme že koncem tohoto týdne by mohlo být konečně vytvořeno nové AP na Hřebíku.