Valhá hromada

Dne 1. března 2008 v 15:00 v Hasičském sále v Hovězí se koná valná hromada občanského sdružení HovNet, které by se měli zúčastnit všichni členové sdružení.Program valné hromady:1. Uvítání 2. Zápis presence 3. Shrnutí aktivit o.s. za minulé období – Výroční zpráva 4. Zpráva o výsledcích revizí a kontrolní činnosti Revizní komise 5 .Plány nových aktivit o.s. – rozšiřování a rozvoj 6. Úprava/změna stanov o.s. a jeho interních řádů 7. Příjem veřejných návrhů 8. Volba výboru o.s. 9. Zakončení.Bude nachystáno i nějaké občerstvení, takže svačiny si s sebou brát nemusíte :)Těšíme se na hojnou účast! Váš HovNet Team.