Prace na projektu nové přípojky stále pokračuje

Minulý týden byla předána dokumentace projektu společnosti VaK i se statickým posudkem. VaK Vsetín konečně dokumentaci přijal a předal ke konečném posouzení s drobnými připomínkami na konstrukci připevňování stožáru. Tyto konstrukční připomínky již byly přepracovány a zítra budou předány společnosti VaK. Takže nyní jen čekat na konečné rozhodnutí které by jsme měli znát do 7 – 14 dní maximálně. Potom by jsme měli podepsat smlouvu o pronájmu a ihned jak jen krapet bude přát počasí můžeme vytvořit všemi očekávanou retranslační stanici.

Vývoj nové Internetové přípojky pro HovNet II

Dnes Michal Jurčík (člen VV HovNet) s firmou VaK telefonicky domlouval podrobnější úpravy na projektové dokumentaci k pronájmu na vodárenském objektu v Ústí u Vsetína(místo pro rentranslační stanici). Tentýž den byly všechny připomínky projednány výkonným výborem HovNet a předány k přepracování předsedovi výboru Radomírovi Lužovi. V projektové dokumentaci je třeba upravit pár formalit a také je třeba získat statický posudek na stožár který tam bude umístěn (kvůli bezpečnosti a případným problémům) – ikdyž při předchozím ústním jednání s úředníkem z firmy VaK nám bylo sděleno, že stači když nějakým způsobem převedeme na sebe odpovědnost za jakokékoliv škody které by mohly vzniknout díky našim zařízením. Což jsme učinili ve staré projetové dokumentaci prohlášením o odpovědnosti za škody… Ještě ani nevíme kdy statický posudek získáme (snad do konce tohoto týdne). Na začátku týdne by jsme opětovně odeslali firmě VaK žádost o pronájem s upravenou projetkovou dokumentací. Tyto dokumenty můžou být definitivně odsouhlaseny firmou VaK za 1-2 týdny. Pak již nic nebrání ve výstavbě cesty pro Internetovou připojku. Tzn. nová internetová přípojka snad bude až v polovině února. :-(((

Vývoj nové Internetové přípojky pro HovNet

Provider je zcela připraven pro naše napojení. Stále se vše zadrhavá v řešení pronájmu pro retranslační stanici. Budoucí pronajímatel má být VaK a.s. Dne 6.1.2006 byla odeslána na VaK požadovaná technická dokumentace. Když jsme po 14 dnech neobdrželi žádnou reakci, rozhodli jsme se tam zavolat a dotázat na ono rozhodnutí. Uředník nám sdělil že mu žádná dokumentace nedošla (přitom víme že na 100% byla odeslána…). Takže ještě tentýž den (tzn. 20.1.06) byla dokumentace poslána znova. Dne 23.1.06 jsme dostali odpověď s připomínkami že taková dokumentace je nedostačující.

ZZZima

Velká zima (-28 st. C) zapřičinila poškození harddisku ve wifiserveru pro hřebík. 23.1.2006 v 20:30 hod se tento problém řešil. Při opravě se upravoval i centální wifiserver. Bohužel díky velké zimě a tím křehkoti základové desky centrálního wifiserveru došlo při montáži k jejímu poškození. Ke všemu neštěstí nebylo žádné záložní PC (momentálně nejsou na záložní věci peníze :-/ ) takže problém byl vyřešen až na druhý den kdy nám velkoryse daroval jedno PC Michal Jurčík za čež mu tímto DĚKUJEME. Celkový výpadek pro oblast Hořansko a Dolansko činil neuvěřitelných 15 hodin. O.S. HovNet se tímto omlouvá všem členům v poškozených oblastech.

Nový rok

Ani příchod nového roku se neobešel bez starostí. Na nový rok kolem 23:00 byl zaznamenán krátký výpadek elektřiny. A to hned 2x za sebou. To zapříčinilo, že jedna karta ATHEROS CM9 byla tímto umrtvena. Zjistili jsme to však až ráno. Protože to zapříčinilo posunutí rozhraní ve wifiserveru, byl HovNet ochromen. Dopoledne byl provoz však obnoven až na část Dolansko (ta pokažená karta). V odpoledních hodinách byla opravena i tato lokalita. Všem se za vzniklé potíže omlouváme.