Vývoj nové Internetové přípojky pro HovNet II

Dnes Michal Jurčík (člen VV HovNet) s firmou VaK telefonicky domlouval podrobnější úpravy na projektové dokumentaci k pronájmu na vodárenském objektu v Ústí u Vsetína(místo pro rentranslační stanici). Tentýž den byly všechny připomínky projednány výkonným výborem HovNet a předány k přepracování předsedovi výboru Radomírovi Lužovi. V projektové dokumentaci je třeba upravit pár formalit a také je třeba získat statický posudek na stožár který tam bude umístěn (kvůli bezpečnosti a případným problémům) – ikdyž při předchozím ústním jednání s úředníkem z firmy VaK nám bylo sděleno, že stači když nějakým způsobem převedeme na sebe odpovědnost za jakokékoliv škody které by mohly vzniknout díky našim zařízením. Což jsme učinili ve staré projetové dokumentaci prohlášením o odpovědnosti za škody… Ještě ani nevíme kdy statický posudek získáme (snad do konce tohoto týdne). Na začátku týdne by jsme opětovně odeslali firmě VaK žádost o pronájem s upravenou projetkovou dokumentací. Tyto dokumenty můžou být definitivně odsouhlaseny firmou VaK za 1-2 týdny. Pak již nic nebrání ve výstavbě cesty pro Internetovou připojku. Tzn. nová internetová přípojka snad bude až v polovině února. :-(((