Prace na projektu nové přípojky stále pokračuje

Minulý týden byla předána dokumentace projektu společnosti VaK i se statickým posudkem. VaK Vsetín konečně dokumentaci přijal a předal ke konečném posouzení s drobnými připomínkami na konstrukci připevňování stožáru. Tyto konstrukční připomínky již byly přepracovány a zítra budou předány společnosti VaK. Takže nyní jen čekat na konečné rozhodnutí které by jsme měli znát do 7 – 14 dní maximálně. Potom by jsme měli podepsat smlouvu o pronájmu a ihned jak jen krapet bude přát počasí můžeme vytvořit všemi očekávanou retranslační stanici.