II. Valná hromada o.s. HovNet

Dne 2.7.2010 v 18:00 jsou všichni členové o.s. HovNet zváni na druhou valnou hromadu v tomto roce. Program bude podobný jako na první valné hromadě, viz předchozí aktualita. Místo konání je sál hasičského domu.

Valná hromada o.s. HovNet

Vážení členové občanského sdružení HovNet, dne 11.6.2010 ve 14:00 jste zváni na valnou hromadu tohoto sdružení konanou v restauraci „Pod radnicí“ (Hovězí 2, 756 01). Jejím obsahem by mělo být především shrnutí aktivit za minulé období (výroční zpráva), zpráva činnosti revizní komise sdružení, rozhodnutí o plánování na další období (výstavba nových připojných bodů a další rozšíření pokrytí, rozsáhlejší rekonstrukce aktivních spojů a přípojných bodů pro zkvalitnění služeb, navyšování konektivity pro udržení kvalit připojených účastníků/členů, záložní spoje pro aktuální infrastrukturu) a další administrativní záležitosti dané stanovami tohoto sdružení. Pozvánka byla členům rozeslána emailem, detailnější informace můžete vidět na http://www.hovnet.cz/vh-hovnet.htm

Nové přístupové body

Minulý týden byly vybudovány dva nové přístupové body. Jedná se o vysílač umístěný za hřbitovem v Novém Hrozenkově a další pak v Huslenkách v údolí Kychová. Přesnou polohu můžete zjistit v mapě pokrytí.

Hodinový výpadek

Čerstvá informace: Dnes po 14:00 dojde k přerušení dodávky el. proudu na vleku ve Vranči. Z toho důvopdu nepůjde v údolí Brodská, Vranča a v Novém Hrozenkově po tuto dobu internet. Děkujeme za pochopení.

Celoplošný krátkodobý výpadek

Vážení členové,omluvte prosím výpadek internetu, který nastal dnes v ranních hodinách. Výpadek byl způsoben technickou závadou u našeho dodavatele konektivity. Internetový provoz byl dočasně obnoven přes naši záložní linku. Během dnešních nočních hodin, od 24:00 do 02:00 hod., dojde k opětovnému přesměrování internetu přes původního dodavatele konektivity. V rámci tohoto přesměrování může nastat několik krátkodobých výpadků.