Nové přístupové body

Minulý týden byly vybudovány dva nové přístupové body. Jedná se o vysílač umístěný za hřbitovem v Novém Hrozenkově a další pak v Huslenkách v údolí Kychová. Přesnou polohu můžete zjistit v mapě pokrytí.