Výroční valná hromada 2015

Výbor občanského sdružení HovNet svolává výroční valnou hromadu a to na den 6. 3. 2015 v 18:00. Místo konání bude v Restauraci pod Radnicí na adrese Hovězí 2, 756 01 Hovězí.

Program valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2014
4. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2014
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2015
6. Změna stanov dle nového občanského zákoníku
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Další valná hromada – pozvánka

První valná hromada hromada konaná dne 14.11.2014 v sále SDH Hovězí nebyla usnášeníschopná.
Druhá VH se uskuteční 28.11.2014 v 17:00 v „Restauraci Pod Radnicí“ s následujícím programem:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volby do výboru sdružení HovNet
4. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2013
5. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2013
6. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
V případě, že se nesejde usnášeníschopná druhá VH dne 28.11.2014 v 17:00 v „Restauraci Pod Radnicí“, bude svolána téhož dne 28.11.2014 třetí VH v 17:30 s následujícím programem:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volby do výboru sdružení HovNet
4. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2013
5. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2013
6. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Pozvánka na valnou hromadu HovNet

Výbor občanského sdružení HovNet svolává Valnou hromadu dne 14.11.2014 v 17:00 v sále SDH Hovězí.
Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volby do výboru sdružení HovNet
4. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2013
5. Zpráva revizní komise sdružení
6. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Plánovaná odstávka Internetu

Dne 18.6.2014 od 20:00 do 23:59 může dojít ke krátkodobým výpadkům připojení k Internetu z důvodu nutné servisní údržby v centrálním datacentru v Praze kde končí náš pronajatý centrální optický okruh hlavní konektivity. Případný delší výpadek se budeme snažit vykrýt přes naše záložní linky.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný zbytek dne.

Pozvánka na valnou hromadu sdružení HovNet

Výbor občanského sdružení HovNet oznamuje, že valná hromada se uskuteční 6.12.2013 v 17:00 v Restauraci pod Radnicí v Hovězí.

Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2012
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2013
6. Návrh změny stanov dle nového platného zákona platného od 1.1.2014
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

V případě, že se nesejde nadpoloviční většina všech členů (dle čl. VII odstavce 5. stanov občanského sdružení HovNet), bude se konat náhradní valná hromada téhož dne 6.12.2013 v 19:00  v Restauraci pod Radnicí v Hovězí. Body programu zůstávají stejné.