Zápisy z VH 27.1.2012 18:00 a 19:00

Nesešla se ani jedna usnášeníschopná VH, proto výbor občanského sdružení přebírá pravomoci valné hromady. Celý zápis z VH si můžete přečíst ZDE v 18:00 a ZDE v 19:00.