Zápis z valné hromady

Ve zkratce: Na valné hromadě jsme se ohlédli za minulým obdobím a nastínili plány do budoucna. Také jsme hojně debatovali o aktuální situaci a kontrole ze strany finančního úřadu. Podrobnější informace můžete vyčíst z provedených zápisů na naší úřední desce.