Kaštýl Online.

Od dneška je k Hovnetu napojena část obce zvaná Kaštýl. Přípojný bod je p. Adámek. Nyní se spoj dolaďuje a shánějí se nějací lidi, kteří by v této lokalitě měli zájem o Internet a další výhody HovNetu. Takže pokud někoho takového znáte, dejte mu vědět.

Dolansko opět připojeno.

Dne 17.7.2005 bylo Dolansko po dvouměsíčních útrapách s reklamací spojovacího členu (WET-54) opět připojeno. Avšak na místo reklamovaného přístroje byly použity karty ATHEROS, které zaručí lepší stabilitu spoje, jednoduchou a rychlou opravitelnost při případných poruchách a mnoho dalšího.

Nová technologie.

Na nedávné valné hromadě se řešil problémy s připojením nových a stávajících přípojných bodů (především nestabilita a vysoké nároky na údržbu). Řešením těchto problémů by měla být technologie WRAP se spojením karet ATHEROS. V úterý tohoto týdne došly tyto prvky a nyní jsou testovány Pepajzem. Jakmile bude testování ukončeno hodláme touto technologií opravit spoj pro Dolansko a Hořansko. Instalace do provozu s dokončením testů se předpokládá na tento víkend.Také se v nejbližší době chystá vytvoření přípojného bodu Kaštýl. Po něm by měly následovat Řečiska.Mimo jiné došlo v tomto týdnu k propojení mezi oběma ZD bytovka a byli zde připojení dva noví uživatelé. Tímto vítám mezi námi rodinu Hrbáčkovou a Orsákovou.

Anténa, grant, atd…

Stejně jako před rokem jsme žádali o grant, tentokrát však strukturální fondy EU. Bohužel po vyřešení téměř všech formalit jsme se dostali k finanční stránce věci, kde po nás žádali mít prokazatelně pokryté náklady na další rozvoj ze kterých by nám případně uhradili až 75%. ALE jelikož jsme pouze chudá(doufám že zatím) občanská organize, tyto peníze nemáme a tak z toho nic není.Jinak už je konečně na 100% funkční bridge na Hořansko, pomohla tomu nová anténa (zatím jediná co jsme si nevyráběli sami)Dále plánujeme rozvoj páteřní sítě v pásmu 5GHz, ale do toho už budem muset investovat z vlastní kapsy (líp by se to dělalo kdyby jsme měli ten **** grant ), tímo apeluji na případné sponzory, pište na HovNet@post.cz ! . Chceme to realizovat pomocí platformy WRAP, která by měla spoustu výhod. Snad to vyjde…..

Valná hromada

Dne 29.6.2005 se Uskutečnila se valná hromada. Hlavním bodem bylo zvýšení příspěvku z 250kč na 300kč měsíčně skrze rychlejší rozvoj HovNetu. Rozhodnutí bylo odsouhlaseno plným počtem členů, valná hromada byla usnášení schopná a rozhodnutí je tudíž právoplatné. Proto si změňte trvalé příkazy na 300Kč. Začíná se takto platit od srpna. Další věci které byly projednány okolo valné hromady umístím v nejbližší době na tento web.