Výroční valná hromada 2015

Výbor občanského sdružení HovNet svolává výroční valnou hromadu a to na den 6. 3. 2015 v 18:00. Místo konání bude v Restauraci pod Radnicí na adrese Hovězí 2, 756 01 Hovězí.

Program valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2014
4. Zpráva revizní komise sdružení za rok 2014
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2015
6. Změna stanov dle nového občanského zákoníku
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Facebook
Facebook
Google+
http://www.hovnet.cz/vyrocni-valna-hromada-2015/
Twitter
LinkedIn
Přeposlat Emailovou zprávou
RSS