Shrnutí valné hromady

Nějak jsem zapoměl napsát co se událo na valné hromadě. Takže tak činím alespoň teď… Byla odsouhlasena případná nová přípojka k Internetu od SychrovNetu, nebo zvýšení konektivity od Internextu. Z výboru sdružení byl vyřazen Marcel Vichtora z důvodu pasivního přístupu k věcem HovNetu. Místo něj byl zvolen Michal Jurčík. Projednával se další rozvoj sdružení. Především se odsouhlasilo zrušení připojování dalších členů z lokality Hovízky dokud tam nebude zbudován samostatný přípojný bod. Objasňovala se udržitelnost projektu HovNet ve spojitosti s dotacemi, které mají dostat hornovsacké obce pro rozvoj Internetové dostupnosti občanům. Také se projednalo hospodářství sdružení na dalšího půl roku a mnoho dalšího. Podrobnosti si snad někdy přečtete v připravované rubrice Dokumenty HovNetu.