Nové přípojné body

Za poslední měsíc bylo vybudováno několik nových přípojných bodů. Pokrytí sítě se rozšířilo o vysílače na Vodojemu Kychová, Vranča vlek, Vranča Hefr a Vranča škola (více v Mapě přístupových bodů na těchto strákách). Navýšením konektivity a zvýšením kapacity páteřní internetové linky bylo dosaženo rezervy, která nebývá do plna využita ani ve špičkách.