Zase další týden.

Takže termín připojení byl opět zase úspěšně posunut o další týden… Jelikož bych nerad pohoršoval veřejnost, tak se k tomu nebudu dále vyjadřovat a ve stručnosti zde napíšu shrnutí: Tento týden se v úterý ozvala firma VaK a.s. že konečně mají pro nás podepsanou smlouvu. Bohužel po jejím projítí předseda HovNetu nepodepsal, protože v příloze o vyjádření dalších nájemců objektu žádá jeden nájmece mimo jiné po o.s. Hovnet aby jeho anténní stožár byl vzdálen 15m od stožáru této firmy což je nepřípustné. Také po nás tato firma „žádá“ aby jsme používali spoje v licencovaný frekvecích. No a my na tuto oblast licenci nemáme a ani ji nehodláme platit. Krom toho se mi zdá že tato firma má zakoupenou licenci na tuto oblast a stejně používá k radosti všech bezlicenční pásmo. Firma VaK a.s. nám přislíbila že s těmito dvěma problémy něco udělá. Ale už teď je jasno že se vše zase o týden prodlouží.