Výpadky el. proudu v některých částech údolí

V některých oblastech popsaných zde -http://www.huslenky.cz/soubory/info_2011-04-18_1303106977.pdf jsou očekávány výpadky el. proudu z důvodu oprav na vedení. Protože naše záložní zdroje nejsou dimenzované na tak dlouhé výpadky, je možné, že nepůjde internet v částech za těmito lokalitami směrem od Hovězí.