Schůze výboru

Včera v 21:00 se konala výborová schůze. Projednávala se na ní silvestrovská akce spojená s valnou hromadou která se bude konat v baru U Knebla. Taky se sumarizovala akce Wild connect a řešilo se zapojování posledních zájemců v tomto roce. Odsouhlasil se upgrade páteřní sítě AP Bytovky – AP Dolansko na 5,8 GHz a mělo by se tak stát do konce listopadu. Mimo jiné se navrhlo separovat ZD bytovky pomocí Bridge v frekvenci 2,4 GHz. Opět se řešila Internetová přípojka od Sychrovnetu a rozhodlo se že pokud nebude vyřešena do 6.11.05, tak se celý projekt posouvá na jaro příštího roku a Internet se bude brát přes zimu od Internextu v rychlosti 768Kbit/s.