Rozšiřování sítě

HovNet už je poměrně rozsáhlá síť, stále však dochází k jejímu rozšiřování a zkvalitňování služeb. Námátkou – nově budovaná AP už jsou pouze v pásmu 5GHz (vetší propustnost, rychlejší odezvy), televizní server s 20-ti programy televizí a radií. Přibyly také další přístupové body v Huslenkách – Základní škola, Uherská, Losové (viz Mapa přístupových bodů). Náplánované je zvýšení kapacity linky do internetu, nové laserové páteřní spoje a změna infrastruktury sítě v Hovězí. Z toho plyne, že HovNet má stále co nabídnout novým i stávajícím členům.