!!Prvni spojení

Uskutečněno první spojení: Vichy AP(štěrbinová sektorovka – 8 slotů), Já(plechovka), Dorňáci(2dB pendrek)