Výroční valná hromada 2017

Rada HovNet, z. s. svolává výroční valnou hromadu a to na den 14. 10. 2017 v 16:00. Místo konání bude na adrese Hovězí 19, 756 01 Hovězí.

Program valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva rady spolku o činnosti a hospodaření za rok 2016
4. Zpráva revizní komise spolku za rok 2016
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2017
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr