Žádost na registraci OS opět odeslána.

Tak sem dneska na poštu hodil upravené stanovy občanského sdružení HovNet jak si žádalo Ministerstvo vnita. Teďkonc zasejc čekat.