První schůze výboru.

Po valné hromadě musí přijít i schůze výboru. Na ní se především projednalo přijímání nových členů a zvolení předsedy a místopředsedy výboru jež budou jednat jménem sdružení. Předseda je Radomír Luža tedy já a místo předseda Josef Hájek. Nyní konečně můžu zajít do banky a zařídit nám účet a následovně zaregistrovat naše sdružení na finančním úřadě.