Případné náhradní valné hromady

V případě, že nebude první valná hromada konaná dne 20.1.2012 v 18:00 usnášeníschopná, výbor svolává na dne 27.1.2012 v 18:00 druhou valnou hromadu, která se uskuteční taktéž v Restauraci Pod Radnicí v OÚ Hovězí. Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2011
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2012
6. Založení servisní organizace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
——————————————————————————————
V případě, že nebude ani druhá valná hromada dne 27.1.2012 v 18:00 usnášeníschopná, výbor svolává na dne 27.1.2012 v 19:00 třetí valnou hromadu, která se uskuteční taktéž v Restauraci Pod Radnicí v OÚ Hovězí. Body programu valné hromady:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Zpráva výboru sdružení o činnosti a hospodaření za rok 2011
4. Zpráva revizní komise sdružení
5. Návrh plánu práce a hospodaření na rok 2012
6. Založení servisní organizace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Facebook
Facebook
Google+
http://www.hovnet.cz/pripadne-nahradni-valne-hromady/
Twitter
LinkedIn
Přeposlat Emailovou zprávou
RSS