HovNet – pozvánka na valnou hromadu

Vážení členové občanského sdružení HovNet, dovolujeme si vás pozvat na třetí valnou valnou hromadu roku 2010 konanou dne 16.10. v 18:00 v restauraci „Pod radnicí“ (Hovězí 2, 756 01). Program tedy bude stejný jako na předešlých VH, jeho obsahem by mělo být především: shrnutí aktivit za minulé období (výroční zpráva), zpráva činnosti revizní komise sdružení, rozhodnutí o plánování na další období, zkvalitnění služeb, další administrativní záležitosti dané stanovami tohoto sdružení. Na dvou předešlých valných hromadách se nesešel usnášeníschopný počet členů sdružení. To znamená, že pokud se také nyní nesejde usnášeníschopný počet členů, pak tyto a další věci samostatně řeší výbor (jak je dáno ve stanovách).

II. Valná hromada o.s. HovNet

Dne 2.7.2010 v 18:00 jsou všichni členové o.s. HovNet zváni na druhou valnou hromadu v tomto roce. Program bude podobný jako na první valné hromadě, viz předchozí aktualita. Místo konání je sál hasičského domu.

Valná hromada o.s. HovNet

Vážení členové občanského sdružení HovNet, dne 11.6.2010 ve 14:00 jste zváni na valnou hromadu tohoto sdružení konanou v restauraci „Pod radnicí“ (Hovězí 2, 756 01). Jejím obsahem by mělo být především shrnutí aktivit za minulé období (výroční zpráva), zpráva činnosti revizní komise sdružení, rozhodnutí o plánování na další období (výstavba nových připojných bodů a další rozšíření pokrytí, rozsáhlejší rekonstrukce aktivních spojů a přípojných bodů pro zkvalitnění služeb, navyšování konektivity pro udržení kvalit připojených účastníků/členů, záložní spoje pro aktuální infrastrukturu) a další administrativní záležitosti dané stanovami tohoto sdružení. Pozvánka byla členům rozeslána emailem, detailnější informace můžete vidět na http://www.hovnet.cz/vh-hovnet.htm