Rozšiřování sítě

HovNet už je poměrně rozsáhlá síť, stále však dochází k jejímu rozšiřování a zkvalitňování služeb. Námátkou – nově budovaná AP už jsou pouze v pásmu 5GHz (vetší propustnost, rychlejší odezvy), televizní server s 20-ti programy televizí a radií. Přibyly také další přístupové body v Huslenkách – Základní škola, Uherská, Losové (viz Mapa přístupových bodů). Náplánované je zvýšení kapacity linky do internetu, nové laserové páteřní spoje a změna infrastruktury sítě v Hovězí. Z toho plyne, že HovNet má stále co nabídnout novým i stávajícím členům.

Informace o plánovaném výpadku sítě

V sobotu dne 10. ledna v čase cca od 9:00 do 14:00 hod. dojde k plánovanému výpadku připojení k internetu. Během výpadku dojde k nutnému přesunu a důkladné kontrole hlavního serveru umožňujícímu síti HovNet příetup do internetu. Děkujeme za pochopení.

Plánovaný výpadek internetu

V pondělí 8.12. dojde k plnánovanému výpadku konektivity do internetu z důvodu odstavení elektřiny na vodojemu v Ústí u Vsetína, ve kterém je umístěna hlavní brána do internetu. Práce by podle plánu měly trvat od 8:00 do 12:00.

Valhá hromada

Dne 1. března 2008 v 15:00 v Hasičském sále v Hovězí se koná valná hromada občanského sdružení HovNet, které by se měli zúčastnit všichni členové sdružení.Program valné hromady:1. Uvítání 2. Zápis presence 3. Shrnutí aktivit o.s. za minulé období – Výroční zpráva 4. Zpráva o výsledcích revizí a kontrolní činnosti Revizní komise 5 .Plány nových aktivit o.s. – rozšiřování a rozvoj 6. Úprava/změna stanov o.s. a jeho interních řádů 7. Příjem veřejných návrhů 8. Volba výboru o.s. 9. Zakončení.Bude nachystáno i nějaké občerstvení, takže svačiny si s sebou brát nemusíte :)Těšíme se na hojnou účast! Váš HovNet Team.

Co se událo

Od poslední novinky se toho událo hodně. Od doby co jsme rozjeli 10GHz spoj ze Vsetína až na Hovězí, jsme na něj nemuseli ani šáhnout. Jede perfektně. Bylo vybudouváno slibované AP v centru Janové u Pepy Pončíka a taky 5 AP přímo na Hovězí. Tím se odlehčilo stávajícím přístupovým bodům. Dostali jsme se v místní části Hořansko až nad rozcestí do Stříbníka. Nově jsme vybudovali i vysílač na 5,4GHz pásmu na ZŠ. Momentálně máme evidováno cca 250 domáctností. Nedávno byla také navýšena konektivita do internetu.