Neplánovaný výpadek

Omlouváme se dočasný výpadek konektivity do internetu. Problém je na páteřním spoji na trase Vodojem Ústí <-> Vsetín z důvodu neznámého rušení. Konektivita je přesměrována na rezervní linku, která pokrývá část hlavní konektivity.

EDIT 2009-03-16 09:01:32
Konektivita do internetu byla obnovena, problém na spoji se již neprojevuje.

Rozšiřování sítě

HovNet už je poměrně rozsáhlá síť, stále však dochází k jejímu rozšiřování a zkvalitňování služeb. Námátkou – nově budovaná AP už jsou pouze v pásmu 5GHz (vetší propustnost, rychlejší odezvy), televizní server s 20-ti programy televizí a radií. Přibyly také další přístupové body v Huslenkách – Základní škola, Uherská, Losové (viz Mapa přístupových bodů). Náplánované je zvýšení kapacity linky do internetu, nové laserové páteřní spoje a změna infrastruktury sítě v Hovězí. Z toho plyne, že HovNet má stále co nabídnout novým i stávajícím členům.

Informace o plánovaném výpadku sítě

V sobotu dne 10. ledna v čase cca od 9:00 do 14:00 hod. dojde k plánovanému výpadku připojení k internetu. Během výpadku dojde k nutnému přesunu a důkladné kontrole hlavního serveru umožňujícímu síti HovNet příetup do internetu. Děkujeme za pochopení.

Plánovaný výpadek internetu

V pondělí 8.12. dojde k plnánovanému výpadku konektivity do internetu z důvodu odstavení elektřiny na vodojemu v Ústí u Vsetína, ve kterém je umístěna hlavní brána do internetu. Práce by podle plánu měly trvat od 8:00 do 12:00.

Valhá hromada

Dne 1. března 2008 v 15:00 v Hasičském sále v Hovězí se koná valná hromada občanského sdružení HovNet, které by se měli zúčastnit všichni členové sdružení.Program valné hromady:1. Uvítání 2. Zápis presence 3. Shrnutí aktivit o.s. za minulé období – Výroční zpráva 4. Zpráva o výsledcích revizí a kontrolní činnosti Revizní komise 5 .Plány nových aktivit o.s. – rozšiřování a rozvoj 6. Úprava/změna stanov o.s. a jeho interních řádů 7. Příjem veřejných návrhů 8. Volba výboru o.s. 9. Zakončení.Bude nachystáno i nějaké občerstvení, takže svačiny si s sebou brát nemusíte :)Těšíme se na hojnou účast! Váš HovNet Team.