Občanské sdružení

Rozhodujeme se založit občanské sdružení. Jeho výhodou by mohlo být: různé granty, sponzorské dary, příspěvky od obce na rozvoj sítě atd… Drobná nevýhoda je v tom, že bychom museli dávat daňové přiznání, a alespoň jednou ročně svolávat valnou hromadu. Ale výhody dalece převyšují. Co nejdřív se jdu s Pepou zeptat na obecní úřad jestli by nám vůbec nějaké příspěvky dávali a jak by to vypadalo (kolik ?). Také jim nabídneme připojení k HovNetu.