I-Mejl HovNetu

Zřídil jsem email HovNetu: hovnet@post.cz. Chystáme se předělat topologii sítě. U mě bude AP ( štěrbinová sektorovka). Důvod tohoto počinu je jednoduchý špatný přístup na hůru JZD bytovek a problémy s napájením. Také se má napojovat pět lidí z Dolanska a nevím, jestli by to v JZD bytovce překousli, že se musí přidělávat další anténa atd.. Prostě to budu mít doma a mám pokoj